Flere sider

Dette er "liksom" en utvidelse av menyen. Her poster jeg linker til andre deler av siden, samt andre nettsider.

Notater, Guider etc.

Liten liste over notater eller guider jeg lager for å huske ting eller hjelpe andre.

Sosiale Nettverk
Prosjekter
Nyttige linker

Noen ting jeg har funnet rundt omkring på internett som jeg synes kan være relevant for både meg og andre i fremtiden.

SCM
PHP
Python
Homebrew development